نشریه سه نقطه
 
 

کارگروه سه نقطه

نشریه سه نقطه

نشریه ی داخلی مدرسه ی فرهنگ با رویکرد طنز، خبر و جامعه می باشد. این نشریه به صورت مولتی مدیا توزیع می گردد.

از سال 84 تا کنون این نشریه در مدرسه چاپ شده است.