استاد هاشمی
معلم راهنمای پایه ی چهارم دبیرستان
 
 

تصاویر

 
 

اردو درسی دانش آموزان پیش دانشگاهی در مشهد مقدس