نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سریال شناسنامه*
سریال ردیف سری
     
پایه
آخرین معدل*
دین*
 
ملیت*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
آدرس*  
کد پستی *  
شماره موبایل برای عضویت در کانال تلگرام*  
نحوه آشنایی با مدرسه فرهنگ*  
شغل *  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی*  
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی*  
تلفن همراه*  
سال تحصیلی*
 
مقطع*
 
پایه*
 
معدل*
نام مدرسه*
 


عکس *
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

  کارنامه ترم اول *
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
پست الکترونیک
آدرس
کد پستی
شماره موبایل برای عضویت در کانال تلگرام
نحوه آشنایی با مدرسه فرهنگ

اطلاعات پدر
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه

سابقه تحصیلی


ضمایم